ویژه های خبری

نواده خدادادي داور ايراني اسکواش که تا اخذ رتبه بين المللي فقي به يک ارزيابي ديگر در يکي از مسابقات بزرگ جهاني نياز دارد اينبار جهت قضاوت مسابقات قهرماني جوانان آسيا که در تيرماه سالجاري در کشور ماکائو برگزار مي شود دعوت شد که مجوز وي از شوراي برون مرزي وزارت ورزش توسط فدراسيون اخذ مي شود ، وي اخيرا  مدير تيم هاي ملي بانوان اسکواش ايران با حکم رييس فدراسيون منصوب شده است .