ویژه های خبری

به گزارش سایت رسمی فدراسیون اسکواش، طی حکمی از سوی مسعود سلیمانی رییس فدراسیون اسکواش، مسعود قره ضیاالدینی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب شد.
همچنین آقای محمد حسین سنایی به دلیل حضور در فرصت مطالعاتی از سرمربیگری تیم ملی با جلب موافقت وی کناره گیری از سرمربی گری تیم ملی مردان ایران‌داد.
ضیا الدینی در گذشته مربی تیم ملی مردان ایران و‌ با همراهی  سید علیرضا سنایی و سید محمدحسین سنایی سرمربیان سابق تیم ملی منشا خدمات فراوانی در کادر ملی بوده است و همچنین او  با حفظ سمت کارشناس خبره فدراسیون و مدرس جهانی اسکواش و بالاترین سطح مربی گری جهانی را دارا می باشد وی کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش است .
لازم به ذکر است در حکم دیگری سید محمد حسین سنایی به عنوان مشاور فنی فدراسیون در کادر تیم های ملی منصوب گردید.