ویژه های خبری

طي حکمي از طرف مهندس طباطبايي رئيس هيئت اسکواش فارس خانم مرجان کريمي به عنوان نائب رئيس هيئت  اسکواش فارس منصوب گرديد.


مرجان کريمي از سال ۱۳۹۱ مسئوليت کميته مسابقات هيئت‌اسکواش فارس را به عهده داشت .
وي داراي مدرک کارشناسي ارشد معماري مي باشد و دوره هاي داوري سطح يک ملي و مربيگري سطح دو ملي اسکواش را با موفقيت پشت سر گذاشته است.

پيش از وي شيرين دهقان پيشه اين مسئوليت را بر عهده داشتند که از زحمات چندين ساله ايشان تقدير به عمل آمد‌.

برچسب ها :