ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش گیلان در تاریخ 12 خرداد ماه 1398 در ضیافتی از نور، سفره دار

 مناجات افطاری روزه داران هیات شدند

این مراسم با همت رئیس هیات جناب آقای فرمند و هماهنگی خانم ابراهیمی مسئول کمیته فرهنگی و

همکاری خانم لایقی مسئول روابط عمومی و مربیان هیات حضور اعضای هیات  ،کمیــــــته ها ،بازیکنان و

خانواده همیشه پشتبان هیات در یک فضای صمیمی و در سال هیات برگزار گردید

با آرزوی قبولی حاجات و عبادات تمامی روزه داران در این ماه عزیز


برچسب ها :