ویژه های خبری

بنا به اعلام کمیته آموزش اسامی افراد قبول شده در دوره های مربیگری سطح یک و سطح عمومی و داوری پدل به شرح ذیل اعلام می گردد.

افراد ذیل می توانند با ارائه فیش پرداخت مبلغ صدور کارت به شماره کارت 4992 –0007 –2970 –5022 بانک پاسارگاد به نام فدراسیون اسکواش و ارائه کارت عضویت  با مراجعه به فدراسیون اسکواش در ساعت اداری نسبت به دریافت کارت خود اقدام نمایند. 

-            کارت مربیگری سطح یک   80.000 تومان  

-            کارت مربیگری سطح عمومی  60.000 تومان   

-            کارت داوری سطح عمومی  100.000 تومان  

 

مربی گری سطح یک پدل

1-       محسن مهری

2-      شاهین خداوردیان

3-      سیما کریمی یارندی

4-      مجتبی سیروسی روبیات

5-      ریحانه حبیب پور

6-      آزاده السادات اسکندری

7-      نادره قاسمی

8-      ابراهیم مسعودی

9-      آذین مدیری

10-  افشین نعیمی

11-  رضا زارعی

12-  مرضیه یارخلجی

13-  شیوا سرحدی

14-  مریم جعفرنژاد


مربیگری سطح عمومی پدل

 

1 - هانیه رحیمی

2- مطهره نجفیان

3- اشکان رئیسیان

4- پگاه حسن زاده

5- المیرا زمانی

6- بنفشه مرادی شهپر

7- مریم ابوالفتحی

8- مهدیه کریمی فرد

 

سطح عمومی داوری پدل

 

1 - بنفشه مرادی شهپر

2- آزاده السادات اسکندری

3- محسن مهری

4- سیما کریمی یارندی

5- ریحانه حسین خوانی

6- مرثا بهمن پور

7- اکرم حبیبی

8- مرضیه یار خلجی

9- شیوا سرحدی

10- مجتبی سیروسی روبیات

11 - مریم جعفر نژاد

12 - ریحانه حبیب پور

برچسب ها :