ویژه های خبری

موسوي زاده که با جديت راه خود را در مسير تيم هاي ملي پيدا کرده است و هدف خود را بهبود رنکينگ جهاني بزرگسالان دنيا در اسکواش قرار داده  با تایید شورای برون مرزی و با انتخاب کشورهاي ميزبان در رقابت ها شرکت مي کند و تاکنون توانسته است رنکينگ جهاني خود را به 113 برساند  و تا دو رقمي شدن راه کوتاهي در پيش دارد که بتواند نام خود را به عنوان نخستين بانوي ملي پوش اسکواش ايران در باشگاه دورقمي هاي بانوان جهان ثبت کند . براي وي در مراحل بعدي رقابت های پیش رو آرزوي توفيق داريم.