ویژه های خبری

مسعود ضیاالدینی سرمربی تیم ملی درگفتگو با سایت فدراسیون گفت :  با توجه به اهميت بدنسازي تخصصي براي بازيكنان حرفه اي و ملي پوش اسكواش و با پيشنهاد سرمربي تيم ملي اسكواش ،نخستين دپارتمان تخصصي بدنسازي اسكواش زير نظر آقاي جواد شفيعي تشكيل شد.

از اهداف اين مجموعه ارزيابي عملكرد ورزشكاران ،نمودار پيشرفت ،برنامه ريزي فرد به فرد با توجه نقاط قوت ضعف و مسابقات هدف بازيكنان و تيم ملي ،انطباق تمرينات بدني و توپي اشاره كرد.