ویژه های خبری

مسعود سلیمانی رییس فدراسیون اسکواش کشورمان  در ملاقات با دکتر بهرام قدیمی رییس فدراسیون جهانی ورزش های بین دانشگاهی از توجه وی به اسکواش با اخدای اوح سپاس تقدیر کرد
در متن تقدیرنامه آمده است انقلاب اسلامی همواره برای رشد و اعتلا و بالندگی خود نیازمند افرادی خدوم با نگاهی فراملی بوده که با توجه به اقدامات  عملی اخیر در قرار گرفتن رشته اسکواش در لیست ورزش های این فدراسیون کمک بزرگی به مجموعه اسکواش در موضوعات فرامرزی شده است .