ویژه های خبری

ضياالديني مديربين الملل فدراسيون با مسولان دست اندرکار موسسه اکو پيرو نشست اول که  مسعود سليماني با دکتر مظاهري رييس اين موسسه بابت ارتباط با کشورهاي عضو اکو با هدف راه اندازي اسکواش داشت ملاقات کرد و مانع ارتباطي با دو‌کشور ازبکستان و قزاقستان را دنبال کرد ، بر اين اساس در گام اول اين دو کشور اعلام آمادگي خود را براي راه اندازي اسکواش در کشور خود توسط ايران اعلام کرده اند که در حال بررسي چگونگي اقدامات عملي در تحقق اين موضوع با همکاري اکو هستيم .