ویژه های خبری

رييس فدراسيون کشورمان با هدف تقويت حوزه هيات رييسه فدراسيون اسکواش که جمع بزرگان و افراد موثر نظام را تشکيل مي دهند  مهندس رفيعيان مديرعامل گروه تجاري مجموعه هاي مهرسان که در حوزه هاي مختلف به عموان يک هولدينگ موفق مطرح است را به وزارت ورزش و جوانان جهت طي مسير استعلام و صدور حکم به عنوان‌عضو هيات رييسه فدراسيون اسکواش معرفي نمود.
اميد است با تسريع در روند مراحل قانوني مجموعه اسکواش کشورمان بتواند از طرفيت هاي اثبات شده اين تاجر موفق نهايت بهره را در پيشبرد برنا‌مه هاي داخلي و برون مرزي خود در سال تاکيد بر رونق توليد و رونق اقتصادي ببرد.
و شاهد رويدادهاي بيشتري با جوايز ارزنده و حمايت بيشتر از ورزشکاران مطرح و حمايت مستعدين رشته هاي اسکواش و راکتبال و پدل باشيم.
وي در سومين  نشست هيات رييسه  فدراسيون براي نخستين بار به ميزباني شرکت فراگستر بيستون  چهارشنبه اينده که از ساعت 2/30 تا 3/30 برگزار مي شود ، شرکت مي کند تا از نزديک‌در جريان تحولات اسکواش قرار گيرد.