ویژه های خبری

مسعود قره ضياالديني از مدرسان بنام اسکواش کشورمان که بتازگي حکم سرمربي گري اسکواش تيم هاي ملي را دريافت کرده است ، امروز با ابلاغيه فدراسيون جهاني به جمع مدرسان جهاني پيوست و با اين مجوز وي اجازه دارد دوره هاي جهاني مربي گري را که در ايران برگزار مي شود را تدريس نمايد و افتخاري ديگر براي اسکواش ايران کسب نمايد.

در هيچ حوزه اي در گذشته اسکواش ايران در مجامع بين المللي ديده نميشد و در سال هاي اخير تلاش ها و ديپلماسي ها و حمايت ها بزرگي براي نشان دادن توانمندي ايرانيان به آسيا و جهان در مربي گري و داوري با تفکري باز انتقال داده شده است.