ویژه های خبری

کارنامه ارزيابي عملکرد هيات هاي استاني اسکواش در سه ماه نخست سال توسط کميته ارزيابي اعلام شد و نتايج آن به شرح زير مي باشد.
تهران با 790 امتياز در جايگاه نخست و استان مرکزي با 557 امتياز در جايگاه دوم قرار دارد. استان يزد نيز با 340 امتياز در جايگگاه سوم ايستاده است.
همچنين اصفهان، گيلان، قم و خراسان رضوي در جايگاه هاي چهارم تا هفتم ايستاده اند.
خوزستان، چهارمحال بختياري، هرمزگان، خراسان شمالي، ايلام، قزوين و بوشهر نيز در ميان استان هاي انتهاي جدول رده بندي قرار دارند.
استان ها به مدت 5 روز حق اعتراض به رده بندي را دارند و پس از آن نتايج به مديران کل استان ها ارسال خواهد شد.
همچنين شايان ذکر است که در امتياز قهرماني تهران با 500 امتياز بالاترين رتبه را دارد و بخش توسعه همگاني و عمومي استان مرکزي با 500 امتياز در جايگاه نخست قرار دارند.

برچسب ها :