ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، مجمع سازمان ليگ فدراسيون اسکواش در کميته ملي المپيک تشکيل شد.
رييس مجمع مسعود سليماني و‌ دبير مجمع مجيد جليلي قاضي زاده رييس سازمان ليگ است و‌دبير سازمان ليگ خانم الهام‌ رمضاني و با حضور نمايندگان تام الختيار  باشگاه هاي اسک‌واش که  عمدتا بخش خصوصي  هستند
امسال علاوه بر اعلام امادگي باشگاه ها در دسته برتر و دسته يک و برگزاري جام حذفي  در خصوص برگزاري ليگ جوانان اعضا به نتيجه نرسيدند که به جلسات بعدي و نظرات فني تر موکول شد
امسال براي نخستين بار راکتبال ليگ‌کشو ي برگزار مي کند و سه ميزبان االام امادگي کردند اصفهان و تهران و خراسان جنوبي که پس از تصميم نهايي دو‌مي ميزبان قطعي شدند
تعداد سي نماينده باشگاه در اسکواش و‌ هفت بلشگاه در راکتبال اعلام امادگي کردند
در ليگ اسکواش دانشگاه ازاد غايب بزرگ بود و  لي مراکز تجاري مهرسال امسال با دو تيم‌در ليگ برتر ورود کرد

برچسب ها :