ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، مجمع عمومي ساليانه فدراسيون اسکواش با حضور ژاله فرامرزيان معاون منابع و پشتيباني وزارت ورزش و جوانان در هتل المپيک و با حضور اعضا برگزار شد.
سليماني در اين مجمع از زحمات روساي فعال هيات هاي استاني تشکر کرد و آنها را عامل پيشرفت اسکواش ايران در يکسال گذشته دانست.
همچنين سليماني در اين مجمع از استقبال استان ها در بحث استعداديابي تشکر کرد و اين موضوع را براي آينده اسکواش بسيار مهم دانست.

فرامرزیان در این مجمع ضمن تقدیر از فعالیت های فدراسیون اسکواش، همدلی را یکی از عوامل موفقیت در ورزش دانست.

همچنین وی از توجه فدراسیون اسکواش به استعدادیابی قدردانی کرد.

برچسب ها :