ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش گیلان طبق برنامه ریزی قبلی کمیته مسابقات مبنی بر ایجاد انگیزه و فراهم آوردن

میدان رقابت بین تمامی بازیکنان هیات مسابقات انتخابی کشوری در هیات اسکواش گیلان برگزار شد

این مسابقات با توجه به زمان اعزام هر رده سنی در هفته قبل از اعزام برگزار می گردد

 ايسا نوروزي ،رسپينا خانمحمدي، النا رجبي ،دينا خواهند بازیکنان کمتر از 13 سال دختر در این رده می باشند که پس از

برگزاری مسابقات دوره ای بین این 4 بازیکن آیسا نوروزی و رسپینا خانمحمدی و کسب حداکثر امتیاز ، جهت اعزام انتخاب

شدند

برچسب ها :