ویژه های خبری

کيش به دستور مستقيم دکتر مظفري منطقه آزاد مجددا احيا خواهد شد تا بازهم به يکي از قطب هاي اسکواش ايران تبديل شود.
نشست مشترکي با نمايندگان مسئولان منطقه آزاد کيش و همچنين ورزش جزيره برگزار شد و در اين جلسه مهندس مرمت و بازسازي که به صورت ويژه مسئوليت اسکواش را برعهده دارند قول دادند ظرف 3 ماه کورت ها را آماده استفاده کنند.
به نظر مي رسد با مديريت دکتر مظفري اسکواش کيش باز هم مي تواند به يکي از قطب هاي اين رشته تبديل شود و مانند کارخانه بازيکن سازي براي اسکواش بازيکن بسازد.
به احتمال فراوان کورت هاي اسکواش بانوان نيز در آبان ماه مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت و با اين کار جلو مهاجرت بازيکنان توانمند اين جزيره گرفته خواهد شد.
همچنين قرار شد يک کورت تمام شيشه جهاني نيز در جزيره کيش جانمايي شود. روز شنبه نماينده فني مهندسي فدراسيون براي اين مساله راهي جزيره خواهد شد.

برچسب ها :