ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي فدراسيون، علي آبادي در خلال اولين گردهمايي روساي انجمن هاي اسكواش مدارس كشور خاطر نشان كرد:اسکواش به دليل دارا بودن ويژگي هاي سرعت، دقت، فکر و امکان رقابت هيجان برانگيـز ودر عـين حـال امکـان يادگيري سريع ، به قدري داراي جاذبه هاي تفريحي است و مطمينم  هر دختري كه حداقل براي يک بار اين بازي زيبا را  تجربه کند آن را دراولويت هاي تفريحي خود قرار مي دهد.
وي افزود : زمينه تجربه قهرماني وحتـي حرفـه اي شـدن در اين ورزش براي دختران بسـيار بالااست.
رييس انجمن اسكواش دختران مدارس كشور با اشاره به نقش ارزنده مدارس كشور در ايجاد شرايط توسعه همگاني اسكواش تصريح كرد: با حمايت دكتر بابويي رئيس فداسيون ورزش دانش آموزي، براي اولين بار انجمن اسكواش پسران و دختران آموزش و پرورش در اسفند ٩٧ شكل گرفت و اراده روساي محترم فدراسيون اسكواش و فدراسيون ورزش دانش آموزي بر توسعه پايدار اين رشته در بين دانش آموزان كشور است و خوشبختانه در ماههاي گذشته شاهد شكل گيري ساختار نيروي انساني و  تشكيل انجمن اسكواش مدارس در ٣١ استان كشور بوديم و امروز اولين دوره مربيگري سطح يك و داوري عمومي براي روساي انجمن هاي اسكواش آموزش و پرورش سراسر كشور در حال اجراست.
شايان ذكر است اولين دوره مربيگري سطح يك و داوري عمومي اسكواش و نيز گردهم آيي و هم انديشي روساي انجمن هاي اسكواش دختران و پسران آموزش و پرورش از امروز به مدت سه روز به ميزباني دانشگاه فرهنگيان گلستان در گرگان برگزار مي شود.

برچسب ها :