ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش گیلان در پایان مسابقات جدول انفرادی دوشنبه عصر رقابت زیبا و دیدنی بین محمد چنگانيان -اصفهان و


 ارشام شعبان نژاد - گيلان در رده کمتر 13 و سهيل سلطاني فارس و پوريا حسن زاده تهران در رده کمتر از 15 برگزار شد که نهایتا تکلیف مدال های

خوش رنگ مسابقات مشخص شد

تيجه جدول انفرادي كمتر أز ١٣
مدال طلا محمد چنگانيان -اصفهان
مدال نقره ارشام شعبان نژاد - گيلان
مدال برنز محمد صالح اقا خاني - مركزي / كوشا مصلحي - تهران
...............................................................
نتيجه جدول انفرادي كمتر از ١٥ سال
مدال طلا سهيل سلطاني فارس
مدال نقره  پوريا حسن زاده تهران
مدال برنز ارشيا جاهدي - كيش /امير حسين  رضا زاده  - خوزستان

برچسب ها :