ویژه های خبری

 ، در آخرین روز مسابقات و پس از اجرای یک رقابت نفسگیر بین فینالیست های دومین المپیاد

استعداد های برتر کشوری در پایان  تیم تهران با شکست خوزستان بر سکوی قهرمانی تکیه زد.

شایان ذکر است که مسئولین ارشد وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون اسکواش ،خانم فاطمه امیر ی و آقای حسین زیبایی ناظرین وزارت ورزش،

 فقیر نائب رئیس فدراسیون ،  عزیزی پور دبیر فدراسیون و  محمد رضا فرمند سرپرست کل مسابقات ناظر این مسابقه از

نزدیک بودند

این مسابقات با حضور 130 بازیکن ، سرپرست و مربی از 23 استان و با برگزاری 79 بازی در جدول انفرادی و 156 بازی در جدول تیمی طی 4 روز

برگزار شد