ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، اصلاحيه کميته آموزش و توسعه منابع انساني درمورد دوره يکروزه رايگان تربيت سرپرست وبازاريابي رويدادورسانه هاي اجتماعي به شرح زير مي باشد.


 باتوجه به درخواست مدرس محترم دوره جناب آقاي آقابيگ و تعدادی  از شرکت کنندگان ارجمند جهت حضور در مراسم پرفيض دهه اول محرم (تاسوعاوعاشورا) دوره تربیت سرپرست رویدادها و بروزرسانی سرپرستان فعلی  زمان برگزاری بشرح زیر اصلاح می شود.
روزيکشنبه - مورخ24شهريور -
درسالن جلسات کميته ملي المپيک
ساعت9الي16برگزار مي شود
کارت بيمه ورزشي- کارت عضويت وثبت نام درسامانه مبين مجوزشرکت دردوره ميباشد که بهنگام ورودبه سالن جلسات توسط مدیر دوره چک مي گردد.

دوره رایگان بوده

مدرسین دوره عبارتند از دکتر میرزا آقا بیک ، دکتر آرمین امانتی ، مسعود قره ضیاالدینی، محسن غلام نژاد جاوید