ویژه های خبری

 

مرحله اول مسابقات مردان

 

مرحله اول مسابقات بانوان  

 

مرحله دوم مسابقات بانوان 

 گروه A  : فرشته اقتداری   -  آیلی نیری   - سوگل ثمودی  - نرگس سلطانی  - Q1  - Q2                                    

گروه B:  غزال شرف پور - حدیث فرزاد - آرزو موسوی زاده -  زهرا عباسی -  Q3- Q4

 

مرحله دوم مسابقات مردان 

 گروه A  : سجادزارعیان  - علیرضا شاملی   - امین عطایی  - سمیع اله قاصد آبادی- Q1    - Q2

گروه B: نوید ملک ثابت- محمد رضا کاشانی- سهیل شاملی- محمد حسین جعفری- Q3- Q4

برچسب ها :