ویژه های خبری

مسابقات ليگ اسکواش استان تهران در دو بخش آقايان و بانوان برگزار خواهد شد .  اين ليگ با هدف افزايش رقابت بين بازيکنان و بلاخص جوانان برنامه ريزي شده بطوريکه هر تيم بايد از حضور يک بازيکن کمتر از ۱۹ سال در ترکيب اصلي تيم خود استفاده نماييد. شايان ذکر است اين دوره از ليگ ۴ نفر بازيکن اصلي با يکديگر رقابت خواهند نمود و قوانين آن در آيين نامه ذکر شده است. پس از اتمام وقت ثبت نام ‌؛با حضور مديران تيم هاي شرکت کننده مجمع ليگ تهران جهت اخذ تصميمات بعدي تشکيل خواهد شد و قصد داريم اين رقابتها را ازاواخر مهرماه شروع نماييم. علاقمندان مي‌توانند جهت ثبت نام به سامانه tehran.iopars.ir مراجعه نمايند . مهلت ثبت نام‌ تا ۱۵ مهرماه تمديد شد.

برچسب ها :