ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، صديقه خادم به عنوان سرپرست هيات اسکواش استان سمنان انتخاب شد.
پيش از اين قرائيان به عنوان رييس هيات فعاليت مي کرد که با توجه به اتمام دوره چهار سال و براي برگزاري انتخابات هرچه سالم تر با تصميم فدراسيون و اداره کل استان خادم به عنوان سرپرست انتخاب شد.

سليماني صبح امروز با تماس تلفني با سرپرست جديد براي وي در انجام امپر محوله و تسريع در مراحل بهره برداري از مجموعه اسکواش سمنان آرزوي توفيق نمود.

برچسب ها :