ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، شوراي فني فدراسيون اسکواش روز گذشته با حضور تمامي اعضا و جمعي از مدعوين در شورا تشکيل جلسه داد و آيين نامه اين شورا مورد بازخواني قرار گرفت و مقرر شد اعضاي جديد طي هفته جاري ابلاغ هاي خود را دريافت نمايند .
همچنين طرح پايش مربيان کشور که از سوي هيات اصفهان مطرح شده بود  در شوراي فني مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  فعاليت هاي کميته هاي مختلف از ديگر وظايف شورا عنوان شده که در اين نشست عملکرد کميته استعداديابي   بررسي شد برنامه هاي هر کميته مطابق و‌در راستاي اهداف با برنامه هاي فدراسيون  در سند چشم انداز بايستي باشد تا هز تلاشي اثربخش باشد  و مورد بررسي قرار گرفت.
تيمي از سوي کميته آموزش ماموريت پيدا کرد تا ۱۰ آبان تحليل خود را از اجرايي شدن طرح پايش يا همان سطح بندي شدن مربيان کشور به رييس فدراسيون تحويل نمايند

برچسب ها :