ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، نشست کادرفني تيم هاي ملي با حضور رييس فدراسيون امروز برگزار شد و در اين نشست در خصوص رقابت هاي پيش رو تيم هاي ملي، ميزباني ها و ادغام کميته استعداديابي  در کميته تيم هاي ملي بدليل ارتباط کاري نزديک و اهداف مشترک بمنظور يکپارچگي در امور از خروجي هاي اين نشست بود.
همچنين مقرر شد برنامه ريزي دقيقي در خصوص حضور بازيکنان کشورمان در رقابت هاي اسکواش psa صورت گيرد.

برچسب ها :