ویژه های خبری

دکتر زهرا طبسي از  علاقمندان  اسکواش و آشنا با اين ورزش با پيشنهاد کادر فني تيم هاي ملي  با حکم مسعود سليماني به عنوان سرپرست تيم هاي ملي بانوان انتخاب شد.
او جانشين سوفيا نواده شد.
طبسي داراي سطح دو مربي گري ملي اسکواش و ۹ سال به بازي اسکواش مبادرت مي کند.

برچسب ها :