ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسکواش، نشست معارفه اعضاي جديد کميته پدل ايران برگزار شد و در اين نشست مسعود سليماني رييس فدراسيون اسکواش، حسن رنگرز مشاور رييس کميته ملي المپيک، بابک فقير نايب رييس فدراسيون، امير عزيزي پور دبير فدراسيون، سيد جواد بشيري سرپرست کميته پدل، شاهين خرازچي مدير زمين هاي پدل، فرهاد جامع پدر پدل ايران و ساير اعضاي اين رشته ورزشي حضور داشتند.
مسعود سليماني رييس فدراسيون اسکواش با تاکيد بر همبستگي ميان اعضا پدل و با توجه به تمامي پتانسيل‌هاي موجود، او به لزوم توسعه اين رشته ورزشي اشاره کردند،
در اين جلسه حميده ابريشم کار به عنوان نايب رييس زنان، پيام خدامي مسئول اجرايي، کاوه صدقي، محمود عبدالهي و ميعاد نعمتي به عنوان اعضاي جديد هيات رييسه معرفي شدند.

برچسب ها :