ویژه های خبری

به مناسبت گراميداشت هفته تربيت بدني، دوره آشنايي با رشته راکتبال با هماهنگي و نظارت کميته آموزش و منابع انساني فدراسيون به همت هيات استان البرز و به ميزباني باشگاه اسکواش نيکان کرج به مدرسي محمدرضا بهروزنيا از مدرسان رسمي فدراسيون اسکواش برگزار گرديد. در اين دوره که با حضور ۲۰ شرکت کننده در بخش آقايان و بانوان برگزار گرديد، متقاضيان با رشته راکتبال، قوانين و شرايط بازي در بخش تئوري و عملي آشنايي لازم را پيدا کردند. در اين دوره نسرين نيکنام، به عنوان ناظر کميته آموزش حضور داشت و در روز پاياني دوره امير هوشنگ گلرخ، رياست کميته آموزش و منابع انساني فدراسيون با حضور در استان البرز از دوره بازديد کردند. سروش خندان دل رياست هيات اسکواش استان البرز، از حمايت هاي بي دريغ رياست فدراسيون اسکواش و زحمات کميته آموزش فدراسيون که شرايط برگزاري اين دوره را در استان البرز فراهم کردند تقدير و تشکر به عمل آورد و از راه اندازي رشته راکتبال در استان در کنار اسکواش در هيات استان خبر داد. خندان دل در ادامه از مسئولين برگزاري دوره، خانم ها نيکنام و عليزاده و آقاي علي صادقي براي برگزاري هر چه بهتر دوره تقدير و تشکر به عمل آورد.

برچسب ها :