ویژه های خبری

رقابت های اسکواش، به مناسبت هفته تربيت بدني و ورزش به ميزباني کورت هاي باشگاه اسکواش نيکان کرج در روز جمعه مورخ ۳ آبان ماه در دو بخش پسران و دختران برگزار گرديد و نتايج ذيل حاصل شد: نتايج اين رقابتها در بخش دختران با حضور ۲۰ نفر بازيکن پيگيري شد و در نهايت در رده سني کمتر از ۱۵ سال:

مقام نخست: يسنا اسلامي (باشگاه کيانمهر)

مقام دوم: زهرا دهخدايي (باشگاه نيکان)

مقام سوم مشترک آنيتا دهستاني (باشگاه کيانمهر) و انيتا کريمي (باشگاه نيکان)

رده سني کمتر از ۱۱ سال دختران: 

مقام نخست : يسنا وليزاده (باشگاه کيانمهر)

مقام دوم: النا ستاري (باشگاه نيکان)

مقام سوم مشترک:مهسا باقي پور و هانا بديعي (باشگاه کيانمهر) 

نتايج رقابتها در بخش پسران: مقام نخست: پارسا اشجعي (باشگاه نيکان)

مقام دوم: مسيحا زنديه (باشگاه نيکان)

مقام سوم مشترک: عليرضا قرباني و مهدي دهخدايي (باشگاه نيکان)

شايان ذکر است رقابت های پسران به دليل تعداد کم شرکت کنندگان در رده سني کمتر از ۱۵ سال برگزار گرديد. آيين اختتاميه و مراسم اهداي جوايز اين رقابت ها با حضور رياست هيات اسکواش استان، دبير هيات و نائب رئيس بانوان هيات البرز و جمعي از بازيکنان و خانواده هاي آنان در محل باشگاه اسکواش نيکان برگزار گرديد و از مقام آوران رقابتها با اهداي لوح و مدال و جوايزي از سوي باشگاه نيکان تقدير به عمل آمد. سروش خندان دل ، رئيس هيات اسکواش استان البرز ضمن تبريک به خانواده ها و مربيان محترم مقام آوران مسابقات از کادر اجرائي رقابت‌ها، خانم ها شيما شمس سرپرست رقابت‌ها، مريم رحيمي ، مسئول کميته داوران هيات، حديث لطفعلي پور، ميناغرقي داوران مسابقه، طيبه بابايي، کادر اجرائي مسابقات، نسرين نيک نام ، نائب رئيس هيات و موسس باشگاه اسکواش نيکان، محمدرضا بهروزنيا، دبير هيات استان و همه ي بازيکنان و خانواده هاي شرکت کنندگان تقدير و تشکر به عمل آورد. 

برچسب ها :