ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي هيئت اسکواش استان کردستان از تاريخ  هشت الي يازده آبان به مدت چهار روز محمد نويد سپري مسول کمییته کودکان و کمک مربی تیم ملی  باحضور صميمانه خود در سالن تمرینی اسکواش سنندج ، وقت و تجربه خود را در اختيار مربيان استان قرار داد. این نوع توجه مربیان مطرح کشور به استان ها ، هیات را در مسیر  ساخت کورت هاي استاندارد و رشد و شکوفايي اسکواش در استان راغب تر می کند.

برچسب ها :