ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون ، سالن فراموش شده نفت اميديه خوزستان به همت يک علاقمند به اسکواش پس از ساليان سال راکد بودن ، احيا شد
عکس بالا تصويري از ايوب انوري که با همتي استوار و فلسقه اي بزرگ کورت قديمي و فراموش شده اسکواش نفت اميديه استان خوزستان را با همکاري مسولان نفت احيا کرد و در تصوير که روزهاي قبل از اتمام سالن توسط او صورت گرفته در حال کار نشان مي دهد و اين در حالي است که اسکواش استان بدليل کم توجهي مسولان ورزش استان که روزگاري در بين سه رتبه اول اسکواش در ارزيابي فدراسيون بود بسرعت رو به نابودي است که مراتب به وزارت ورزش اعلام و اين بي توجهي ها درحال بررسي است  ، ولي يک فرد علاقمند مي تواند جايگاه خود را فراتر از يک تشکيلات رسمي مطرح کند.

کورت هاي اسکواش شهرستان اميديه واقع در باشگاه شماره۲ شرکت نفت، در استان خوزستان است. ظرفيتي که تغريبا بعد از انقلاب کاملا دست نخورده مانده بود و هيچ فعاليتي در آن انجام نشده بود.

ايوب انوري فرزند عباس انوري از افراد سرشناس شهرستان اميديه است و  از پيشکسوتان ورزش نفت و از بازنشستگان نفت اميديه، که در سوابق خود عضويت در هيات کشتي استان خوزستان و رياست هيات کشتي اميديه ، کانديداي نمايندگي مجلس و شوراي شهر را دارد و داراي ارتباطات قوي با مسئولين شهرستان و استان است.
 انوري در چند هفته گذشته با همت و تلاشي وصف ناپذير توانست نظر مسئولين نفت را جلب کند، شخصا پاي کار رفت ، کورت هايي که ساليان درازي است که دست نخورده مانده بود را احيا کرد، وي شخصا سالن را رنگ آميزي و خط کشي کرد و امروز اين خبر خوب رو مي توان  خدمت همه زحمتکشان اسکواش کشور داده شود که سالني که راکد و به انبار مبدل شده بود پس از 40 سال زنده شد و به دامان اسکواش به همت اين جوان برگشت

رييس فدراسيون کشورمان با توجه به پشتکار اين جوان برومند کشورمان تقديرنامه اي را از سوي فدراسيون ايران به وي تقديم مي کند تا بنوعي قدردان زحمات اين فرد خودساخته باشد.