ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکواش ،بهترين پسران ورزشکار اسکواش ايران به دعوت از کادر تيم هاي ملي در رده نوجوانان و جوانان در انقلاب تهران حاضر شدند و با حضور سرمربي و کادر کمکي ملي از اقصي نقاط کشورمان به مدت چند روز ،  برنامه هاي تمريني خود را زير نظر مربيان خود انجام مي دهند،

اين اردو فرصت بسيار مناسبي براي انتقال دانش فني مربيان ملي و انتقال مفاهيم و ارزش ها و آموزه هاي اخلاقي و رفتاري است که فدراسيون براي ملي پوشان خود تبيين کرده است و همه موظف به اجراي آن هستند

تنها غايب اين اردو ارشيا جاهدي از جزيره کيش است که بدليل مشکلات قراردادي با پيمانکار يکسال است که مجموعه اسکواش کيش تعطيل است و عملا اگر ظرف چند ماه پاياني سال اين سالن ها احيا نشود هيات کيش غير فعال خواهد شد و لطمه بر پيکره اسکواش کشور بدليل اينکه کيش پايگاه مهمي براي اسکواش بود وارد مي شود

بر اين اساس جلسات و پي گيري هاي زيادي رييس فدراسيون کشورمان با مديرعامل کيش و معاونين و مدير ورزش کيش و دکتر مرتضي بانک مدير مناطق آزاد کشور داشته که عليرغم دستورات مستقيم به رفع مشکل همچنان مراحل کار بکندي جلو مي رود.