ویژه های خبری

نشریه الکترونیکی فدراسیون اسکواش با نام " کورت " شماره آبان ماه 1398 منتشر شد علاقمندان می توانند از طریق لینک زیر مطالب نشریه فوق را دانلود کنند . برای درج مطالب خودتان در نشریه می توانید از طریق ایمیل letter@iransquash.ir  اقدام تا پس از تایید سردبیر نسبت به انتشار اقدام به عمل آید .

نشریه الکترونیکی کورت آبان 1398