ویژه های خبری

در آغاز رقابت هاي انتخابي تيم ملي پدل ايران که در مجموعه پدل انقلاب و گزينش نفرات منتخب توسط شوراي سه نفره  ، دکتر رغبتي مديرکل دفتر برنامه ريزي و نظارت وزارت ورزش و جوانان که به دعوت مسعود سليماني رييس فدراسيون براي آغاز رسمي مراسم در انقلاب حاضر شده بود خطاب به 28 شرکت کننده مدعي عضويت در تيم ملي بانوان پدل کشورمان اظهار داشت ،اگر  در زندگي ورزشکاران موفق دنيا  دقت کنيد عامل اراده و داشتن فلسفه در انتخاب خود براي اينکه بهترين  اجراها را داشته باشند. را مشاهده خواهيد کرد وي اظهار داشت شما از امروز وارد عرصه اي ديگر از زندگي خود مي شويد و مرحله ديگري از حيات خود را تجربه خواهيد کرد و اين انتخابي پله  اي ديگر و بالاتر از جايي که در حال حاضر در آن زندگي مي کنيد براي شما نمايان خواهد نمود که تا مي توانيد سرود افتخار آفريني هاي آينده خود را در همه زمينه ها زيباتر خواهيد سرود

سليماني ضمن قدرداني از حضور دکتر رغبتي در جمع ورزشکاران و مسولان پدل و تقدير از زحمات رييس و مسول پدل بانوان در اين اقدام شايسته و خيرمقدم به نماينده معاونت بانوان وزارت ورزش  به جمع مدعيان برتر پدل بانوان کشور اعلام کرد 
آنچه در فدراسيون حاضر براي يک‌ملي پوش براي ما حائز اهميت و براي ملي پوش بودن و ملي پوش ماندن در اولويت بايد باشد ، رعايت آموزه هاي اخلاقي و توجه به ارزش ها است و قهرماني  اولويت بعدي مادر اين فدراسيون  ترسيم‌شده که شايد پس از ما اولويت ها تفاوت کند ولي بدانيد کسي به عضويت تيم ملي در خواهد آمد که در چارچوب هاي ارزشمند يک ورزشکار با اخلاق جاي گيرد و همه گونه حمايتي از چنين ورزشکاراني خواهد شد.وي در خاتمه از استاد فرهاد جامع بنيانگذار اين ورزش در کشور مراتب تشکر خود را اعلام نمود.