ویژه های خبری

بعد از برگزاری جلسات متعدد با مسئولین سازمان دانش آموزی و استعداد یابی از چند مدرسه در همدان ، روز شنبه دوم آذر ماه اولین کارگاه آشنایی و آموزش اسکواش برای مربیان و مسئولین سازمان دانش آموزی از نواحی یک و دو همدان ، فامنین ،سامن ،رزن ، بهار اسد آباد ،لاله جین ،نهاوندو سردرود و با شرکت 15 مرد و زن و با همکاری فعال خانم محمدی و آقای مالمیر از مسئول سازمان دانش آموزی و به مربیگری خانم زندی و آقای حکم آبادی در دو بخش تئوری و عملی به مدت 4 ساعت در مجموعه شهید حاجی بابایی شهر مریانج برگزار گردید.
بعد از برگزاری این دوره ،قرار است دوره های دیگر نیز به زودی برای بهبود عملکرد هر چه بیشتر مربیان و پیشرفت تکنیک و تاکتیک آنها برای آموزش هر چه بهتر به دانش آموزان برگزار گردد، پیشرفت این رشته جذاب و نوپا (در همدان)میسر نمی گردد مگر با پشتیبانی مسئولین اداره ورزش و جوانان استان که در این خصوص هیئت اسکواش استان از همکاری صمیمانه آقای حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان مریانج تشکر و قدردانی می نماید.

برچسب ها :