ویژه های خبری

هنوز یک هفته از آموزش مسئولین شهرستانها و شهر ها نمی گذرد گه خانم خانقلی اولین فعالیت خود را با جدیت و اشتیاق بسیار حتی با کمبود وسایل آموزشی ،با آماده سازی دیوارها در یکی از مدارس شهر سامن و برگزاری جشنواره ی آموزش و آشنایی دانش آموزان دیگر مدارس بمناسبت گرامیداشت شهید پاک در بخش مرکزی سامن ملایر ،آغاز نمود با وجود چنین مسئولین مشتاقی هیئت استان نیز دلگرمی بیشتری برای ادامه و پیشرفت روند کاری خود می یابد ،و برای تشویق هر چه بیشتر این شهر پیشرو به آنها قول خرید ادوات و تجهیزات داده که در اسرع وقت هیئت به قول خود جامعه عمل می پوشاند.

برچسب ها :