ویژه های خبری


به گزارش روابط عمومي هيات اسکواش استان قم، نيره سادات حسيني رييس هيات اسکواش استان قم در خصوص برگزاري اين دوره گفت: به منظور تربيت داوران خبره و کارآمد اين دوره برگزار شد.


وي افزود: در اين دوره 14 نفر از استان هاي کشور حضور داشته و مطالب مربوط به حوزه داوري اسکواش مطرح شد.


رييس هيات اسکواش استان قم گفت: اساتيد برجسته در اين دوره حضور داشته و اقدام به ارائه مباحث مهم و کارآمد کردند.


حسيني افزود: اين دوره از روز چهارشنبه آغاز و در روز جمعه بعد از سه روز دوره به کار خود پايان داد.

برچسب ها :