ویژه های خبری

با اعلام کمیته ارزیابی و عملکرد فدراسیون اسکواش ارزیابی هیات های استانی سه ماهه سوم سال 98 اعلام شد و استان های تهران ، اصفهان ، فارس ، مرکزی و یزد در رده های اول تا پنجم قرار گرفتند . روسای محترم استان ها می توانند درصورت اعتراض تا روز یکشنبه 8 دی موارد را به صورت کتبی و با ارایه مستندات  به فدراسیون اسکواش اعلام نمایند تا در اولین فرصت بررسی و نتایج نهایی اعلام گردد.

لینک پی دی اف ارزیابی سه ماه سوم هیات های کشور