ویژه های خبری

با توجه به گزارش روابط عمومي هيات استان کرمانشاه
مورخ دهم دي ماه اولين زنگ ورزش اسکواش مدارس با هماهنگي ميان هيات اسکواش استان و مسئول انجمن اسکواش آموزش پرورش با نام مدرسه اسکواش به صدا در آمد
در اين طرح که به موجب سیاست تکلیف شده از سوی فدراسیون که استعدادیابی راس امور هیات های ورزشی است این طرح با جدیت  و شتاب بیشتری در کرمانشاه شروع به کار کرده دانش آموزان سنين پايه زنگ ورزش خود را با هدف آشنايي با اسکواش و استعداد يابي و جذب نخبگان توسط مربيان در باشگاه اسکواش خواهند گذراند
تصوير فوق دانش آموزان مدرسه شهيد نازپروريان منطقه يک شهر کرمانشاه است که هدف هیات استان فقط دعوت از دانش آموزان در سالن هیات نبوده بلکه با ورود دانش آموزان به سالن اسکواش کادر سنجش استان آزمون های یکپارچه را همراه با دیگر استان های کشور اجرایی نموده تا بتوانند در بین دانش آموزانی که در سالن حاضر می شوند نخبگان را غربال کرده و جذب نموده و پرورش دهند.

 

برچسب ها :