ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، سوسن طوفاني رييس هيات اسکواش استان مرکزي و از مربيان مطرح کشور با حکم رييس فدراسيون اسکواش به عنوان دبير شوراي فني فدراسيون اسکواش منصوب شد.

برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون داریم.