ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، سعيد سرخه با حکم رييس فدراسيون اسکواش به عنوان سرپرست کميته فرهنگي فدراسيون اسکواش منصوب شد ، سرخه از کارشناسان وزارت ورزش در حوزه معاونت فرهنگي و توسعه همگاني است.

براي او آرزوي توفيق داريم.