ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش استان یزد ، این کارگاه در راستای آشنایی معلمین زن ورزش مدارس با رشته اسکواش و قوانین آن روز پنج شنبه 19 دی ماه از ساعت 8 صبح در مجموعه بین المللی اسکواش یزد برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی بیش از 50 نفر از معلمین ورزش با مدرسی مصطفی خوبیاری به صورت تئوری و چند تن از مربیان زن به صورت عملی با این رشته ورزشی آشنا شدند.

برچسب ها :