ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومی هیات اسکواش آذربایجان غربی، اکرم مهدی زاده گفت : خانم دکتر سمیه دهقان و منوچهر دستی با پیشنهاد هیات و موافقت رضا میدانرو معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش آذربایجان غربی به عنوان اعضای انجمن دانش آموزای دختران و پسران معرفی و کار خود را در این حوزه آغاز کردند.

دکتر اکرم مهدی زاده افزود : مسیر ورزش قهرمانی از مسیر ورزش دانش آموزی می گذرد  و هیات اسکواش آذربایجان غربی پیگیری ویژه ای را برای راه اندازی این انجمن داشته و امیدواریم با همکاری آموزش و پرورش استان، شاهد توسعه ورزش اسکواش در مدارس باشیم.

رئیس هیات اسکواش آذربایجان غربی ادامه داد : هدف اول ما در انجمن ها شناخته شدن و رشد ورزش اسکواش در مدارس است و ورود اين رشته ورزشي به مدارس و در سطح دانش آموزان باعث گسترش خانواده اسکواش کشور مي شود؛ ضمن اينکه مربيان اسکواش نيز مي توانند به مدارس راه پيدا کنند.

وی در خاتمه گفت : امیدوارم شرايطي فراهم شود تا استعدادهاي شناخته شده را جذب اسکواش کنيم.