ویژه های خبری

به گزارش سايت رسمي فدراسيون اسكواش با تلاش ها و پيشنهاد مسعود سليماني رييس فدراسيون اسكواش، و  بررسی های صورت گرفته در دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش توسط دكتر علي رغبتي مديركل دفتر یاد شده  و تاييد دكتر مهدی علي نژاد معاون وزير  در حوزه قهرمانی و حرفه ای ، تشکیلات ورزش پدل از كميته به انجمن تحت حمایت فدراسیون اسکواش ارتقا پيدا كرد.

در اين راستا پدل از اين پس به عنوان انجمن و زير نظر فدراسيون اسكواش به فعاليت  خود ادامه می دهد . 

پدل ايران طي ماه هاي گذشته توانستهاست  انتخابي نختستين تيم ملي زنان را برگزار و دومین مرحله انتخابی تیم ملی بانوان را در اول تا سوم بهمن سالجاری برگزار می نماید و همچنين ميزباني رقابت هاي جهاني این رشته که به ورزش قرن بیست و یکم مشهور است  را  در سال اینده  را از فدراسیون جهانی این رشته بدست آورد.

این ورزش راکتی با ویژگی هایی که دارد بسرعت در حال توسعه در کشور است .

برچسب ها :