ویژه های خبری

 با حکم رييس فدراسيون اسکواش خانم غزاله قدومي زاده  مسوليت رسانه اجتماعي و بروز رساني اخبار و رويدادها و فعاليت هاي شبکه مجازي صفحه رسمي اينستاگرام را بر عهده گرفت.

وي از مربيان فعال و مطرح کشور مي باشد .
رييس فدراسيون در پيامي از دکتر آرمين امانتي  که در ترويج  استفاده از رسانه هاي اجتماعي در فدراسيون اسکواش  زحمات زيادي کشيده بودند ، قدرداني کرد و ايشان بواسطه  مشغله کاري در فدراسيون بسکتبال از مسوليت کميته بازاريابي اسکواش کناره گيري کردند.

برچسب ها :