ویژه های خبری

به گزارش روابط عمومي هيئت اسکوآش استان قزوين دکتر صديقه ربيعي رئيس هيئت اسکوآش استان قزوين سه شنبه شب با حضور در برنامه ورزشي نشاط به توضيحاتي در رابطه با تاريخچه ،امکانات ،مشکلات و اقدامات صورت گرفته در راستاي پيشبرد اين رشته پرداخت .

رئيس هيئت اسکوآش استان قزوين ضمن توضيحات فوق از برنامه اي مدون در جهت توسعه همگاني و قهرماني ،ارتقاي سطح فني و تخصصي و ايجاد فضايي در راستاي توسعه زير ساختي در اين رشته خبرداد .

برچسب ها :