ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، با اعلام نتايج ارزيابي عملکرد هيات هاي استاني در سه ماهه پاياني سال جاري و صدر نشيني هيات استان خراسان جنوبي که براي نخستين بار رخ مي دهد  رييس فدراسيون کشورمان از حسن عزيزي مديرکل استان و مهندس علي غني رييس هيات استان تقدير و تشکر نمو. وي در پيام خود اظهار داشت بالانشيني بيرجند از استان هاي برخورداري چون تهران و اصفهان و مرکزي و يزد وووو نشانه يک عزم و اراده اي فراتر از انتظار فدراسيون  خصوصا در شرايط موجود توسط مسولان استاني از استاندار و معاونين محترم ايشان تا مديران ساير نهادها و مسولان ورزش استان بوده ، که در بازه زماني سه ماهه توانسته اند با کسب حداکثري امتيازات ارزيابي اين جايگاه رفيع را يک هيت استاني که همواره  در سنوات گذشته  در نيمه پاييني جدول عملکرد بوده است ، براي نخستين بار با  جذب اعتبارات استاني و احداث اولين مجموعه استاندارد اسکواش استان به سرانجام برساند و براي يک ميزباني ارزشمند بين المللي مهيا نمايد کار بسيار ارزشمندي در استان صورت گرفته است که بدينوسيله جا دارد از زحمات و تلاش هاي بي وقفه مسولان بالاخص مهندس علي غني تقديري شايسته بعمل آيد.