ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، در آخرين روز سال 1398 با اعلام دکتر مهدي علي نژاد معاون ورزش قهرماني و حرفه اي  وزارت ورزش و جوانان رشته هاي ورزشي شرکت کننده در المپياد سال آينده تعديل شدند و ليست جديد رشته هايي که در المپياد سال 1399 حضور خواهند داشت را ابلاغ نمود. در اين ليست کلا  27 رشته ورزشي تاييد شدند که 19 رشته از اين ورزش ها در دو بخش دختر و پسر مجوز حضور گرفتند که اسکواش در بين اين رشته هاي ورزشي قرار دارد.

رييس فدراسيون کشورمان با ارسال پيامي از عنايات دکتر علي نژاد و سعادتمند مديرکل دفتر استعداديابي وزارت ورزش به مجموعه اسکواش قدرداني کرد.