ویژه های خبری

بنا به گزارش روابط عمومي  به نقل از خانم دکتر حنيفي سرپرست باشگاه اسکواش بانوان مهرسان با ايجاد و راه اندازي و آموزش نرم افزارهاي مرتبط توانستند  تمرينات بازيکنان باشگاه را از راه دور و بطريق مجازي مديريت نمايند  اين تصميم پس از طولاني شدن قرنطينه با هدف حفظ روحيه  بازيکنان و کادر فني تيم  صورت گرفته که مورد استفاده همزمان نظارت کادر فني ملي بانوان بر نحوه تمريناتملي پوشان قرار گرفت ، باشگاه مهرسان اقدام به برگزاري برنامه هاي تمريني و آموزشي بصورت آنلاين و بصورت تصويري نموده  که اين موضوع  مورد علاقه بازيکنان و کادر فني قرار کرفته است  و اثرات مثبت  و نشاط دهنده  را  در نگهداشت انگيزه هاي  ورزشکاران نشان مي دهد
فدراسيون اسکواش هم به کادر فني تيم هاي ملي ماموريت داده است  که براي بخش زنان و مردان ملي پوش ابن امکان را براي ديگر بازيکنان تا پايان هفته جاري ايجاد نمايند و گزارش کنند، طبق اظهارات شفاهي مسولين چون پايان دوره بحران مشخص نيست از طريق ارتباطات مجازي بايستي ورزشکاران نگرش ها و ارزش ها و انگيزه هاي حفظ و ارتقاي آمادگي هاي رواني و جسماني خود بکوشند.