ویژه های خبری

بنا بر گزارش روابط عمومي فدراسيون اسکواش ، با توجه به عملکرد قابل قبول و اقدامات متعهدانه و عملي تنی چند از روساي هيات هاي اسکواش کشور که پويا ، فعال ، خلاق و جدي تر از ديگر استان ها در توسعه و ترويج مجموعه تحت مديريت خود با  تلاش و کوشش فراوان با پرهيز از حواشي در سال 1398  توانستند در جدول ارزيابي عملکرد هیات استان خود را در مجموع  توسعه زیرساخت ها، میزبانی های مهم، استعدادپروری، احیای فعالیت های هیات، لیگ های داخلی و کشوری ، جذب منابع حداکثری و پاسخگو بودن و موارد آموزشی و پژوهشی ارتقا دهند ، بنا به درخواست مسعود سلیمانی رییس فدراسیون کشورمان از دکتر مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و موافقت ایشان ، لوح سپاس یا امضای معاون وزیر صادر شد.

رییس فدراسیون اسکواش امروز با ارسال پیامی از عنایات دکتر علی نزاد به فدراسیون اسکواش تقدیر و تشکر نمود.قدردانی از زحمات و تلاش های روسای پرتلاش هیات های استان های کشور از ویژگی های فدراسیون اسکواش است.در متن تقدیرنامه آمده است:

با توجه به فعالیت چشمگیر، خلاقانه و همراه با صداقت که در جهت ارتقا رشته اسکواش با برنامه ریزی منسجم و ساماندهی موثر به منظور توسعه رشته های اسکواش ، پدل و راکتبال معمول داشته اید ، از تلاش مجدانه شما در جهت نیل به اهداف توسعه ای ورزش قهرمانی و حرفه ای ، تشکر و قدردانی نموده ، امید است خداوند سبحان عزت ، سعادت و توفیق خدمت عنایت فرماید.

مهدی علی نژاد

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای